Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku


vydavateľ:
Slovart
jazyk:
anglický, slovenský
cena s DPH:19,90 €
(18,09 € bez DPH)

Publikácia prináša podrobné informácie o vybraných špičkových dielach architektúry 20. storočia na Slovensku, pričom odkrýva zaujímavé a doteraz neznáme historické, spoločenské a kultúrne súvislosti ich vzniku. Jednotlivé objekty reprezentujú rôzne architektonické a výtvarné polohy, ktoré autoritatívne a totalitné režimy využívali na reprezentáciu a propagáciu svojej ideológie (Národná banka Slovenska v Bratislave, Národný dom v Žiline, Slovenský rozhlas v Bratislave), ako aj predstáv o koncipovaní výstavby a prestavby miest, verejného priestoru a bývania (Socialistické mesto Nová Dubnica, Most SNP v Bratislave, Námestie slobody v Bratislave, sídlisko Petržalka). Na vybraných objektoch autori poukazujú na potrebu zachovania tohto architektonického dedičstva ako súčasti pamäti a sebareflexie spoločnosti.

 

Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia

 

This publication takes up a controversial theme in Slovak architecture: the influence of totalitarian or authoritarian political regimes on architectural production. Particular attention is devoted to the relationship between modernity and totalitarian/authoritarian order. Using selected works of the 20th-century architecture in Slovakia, it is shown how the different ideas of the state authorities had varying effects on the formal aspects of architecture, and how the architects themselves reacted to these ideas. At the same time, an indication is provided of how this architecture was received by the public at the time of its creation – and how it is evaluated today, at a distance of several decades. The analytic architectural-historical texts are supplemented by a rich selection of archival material, as well as contemporary photographs by Olja Triaska Stefanovic.

> v kategórií:
architektúra,
čítanie / good read,
Miesta Mesta,
Slovart* predávame


   >  knihy 

 

   >  časopisy

 

   >  zápisníky

 

 

 

 

* dôležité info


   >  kontakt

 

   >  82 na facebooku

* reklama B


* reklama C


* reklama D


© 2019 82 s.r.o.  |  Design by Adam Berka  |  Web by SLONline, s.r.o.
All rights reserved.
+ 421 948 109 107
info@82.sk