-14%

Monica Bellucci


vydavateľ / rok vydania:
Rizzoli, 2010
väzba / počet strán:
hard cover, 240 strán
rozmer:
28 x 35 cm
jazyk:
anglický
cena s DPH:59,00 €
(po započítaní zľavy)(53,64 € bez DPH)

"Vždy som bola fascinovaná zobrazovaním ľudského tela: tváre, ústa, ruky, nohy, ramená, vlasy, pohyby, nahota. To je umenie našej matky prírody.

 

Keď som bola mladé dievča, zasnene som si prezerala fotografie Helmuta Newtona, Brucea Webera a Richada Avedona, no nikdy som nemala postavu modelky. Bola som vysoká, no nie dosť vysoká a zaoblená, bez akejkoľvek túžby byť chudou. Nikdy som nevzhliadala k dokonalosti diktovanej zákonmi sveta módy. Asi preto, lebo neverím v dokonalosť alebo v akékoľvek iné pravidlo, ktoré si vyžaduje, aby sme všetci vyzerali rovnako. Táto kniha predstavuje viac ako dvadsať rokov môjho života pred fotoaparátom. Ponúkla som seba pre jeho pohľad, tvorivo a tiež s vkladom mojej ženskosti.

 

Keď som vstúpila do sveta filmu, táto torivosť a schopnosť len tak nechať veci plynúť, ma sprevádzala a dodávala mi dôveru v človeka za kamerou. Som ako múza, ktorá sa zabáva sledovaním umelca, ktorý vytvára jej portrét a ktorá žije len skrz ľudí, ktorí opisujú jej tvar. Toto je dôvod, prečo viem, že nikdy nebudem fotografkou alebo režisérkou. Nie preto, že by som bola pasívna, ale preto, lebou mojou úlohou je aktívny prístup k rozhodnutiam, ktoré robím ako objekt. Na konci je výraz podobný láske: odovzdáte sa vášnivo a veľkoryso len tým, ktorí vedia ako vás dráždiť a dovedú vás k tomu, že sa im odhalíte." — Monica Bellucci, 2010

 

...

 

I have always been intrigued by the representation of the human body: faces, mouths, hands, legs, arms, hair, glances, nakedness. It's the art of our Mother Nature.

 

When I was a young girl I would daydream while looking at the photographs by Helmut Newton, Bruce Weber, and Richard Avedon, but I never had the body of a model. I was tall, but not tall enough, and curvaceous without ever wanting to be thin. I've never sought the perfection dictated by laws of the fashion world. Maybe it's because I don't believe in perfection or in any law that demands that we all look the same. Yet this book represents more than twenty years of my life in front of a camera. I've offered myself to its gaze, with creativity, and also by giving into my femininity.

 

When I entered the world of cinema, this creativity and the ability to let go accompanied me and gave me the confidence to trust the person shooting me with a camera. I'm like a muse who enjoys watching an artist portray her and who lives only through the people who describe her form. This is the reason I know that I'll never be a photographer or a director. It's not because I'm passive, but because my role lies in the active choices I make as the subject. In the end it is an expression that is similar to love: you devote yourself with passion and generosity only to those who know how to stimulate you and lead you to reveal yourself. — Monica Bellucci, 2010

 

> v kategórií:
fashion / lifestyle,
fotografia / film / divadlo,
Láska ~ Sex ~ Erotika,
Rizzoli* predávame


   >  knihy 

 

   >  časopisy

 

   >  zápisníky

 

 

 

 

* dôležité info


   >  kontakt

 

   >  82 na facebooku

* reklama B


* reklama C


* reklama D


© 2019 82 s.r.o.  |  Design by Adam Berka  |  Web by SLONline, s.r.o.
All rights reserved.
+ 421 948 109 107
info@82.sk