Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu, 1875–1911


vydavateľ / rok vydania:
Arbor Vitae, 2012
väzba / počet strán:
mäkká väzba, 191 strán
rozmer:
19 x 22 cm
jazyk:
český
cena s DPH:28,00 €
(25,45 € bez DPH)

Monografie malíře, literáta, kritika, redaktora a organizátora výtvarného života Miloše Jiránka má dvě základní východiska. První spočívá v dlouhodobější badatelské práci, zahrnující studium všech dostupných umělcových děl v státních a soukromých sbírkách a detailní průzkum velkého množství sekundárních a primárních textových pramenů, uložených v archivech. Tento přístup dovoluje spolu s uplatněním současných interpretačních metod zhodnotit Jiránkovu tvorbu i význam umělcových dalších aktivit v širším kontextu. Text přibližuje Jiránkův „zápas“ o moderní malbu, který byl veden s nesmírnou vážností a nasazením, přičemž poukazuje na některé skryté prvky modernismu prvního desetiletí 20. století.

 

Druhé východisko publikace souvisí s úvahami autora, jak by měla v současnosti vypadat monografie umělce, aby byla snadno a opakovaně použitelná jako zdroj informací, které jasně člení. Z toho důvodu (a současně ve shodě s logikou Jiránkova usilování) je na úvod knihy zařazena studie, která postihuje Jiránkův celkový význam na širším pozadí vývoje modernismu. Po ní jsou zařazeny vzájemně prolínající se biografické a interpretační texty, věnující se specifickým aspektům Jiránkova života a díla. Závěr knihy obsahuje soupis výstav, bibliografii, jmenný rejstřík a anglické resumé.

> v kategórií:
umenie / art,
Arbor Vitae* predávame


   >  knihy 

 

   >  časopisy

 

   >  zápisníky

 

 

 

 

* dôležité info


   >  kontakt

 

   >  82 na facebooku

* reklama B


* reklama C


* reklama D


© 2017 82 s.r.o.  |  Design by Adam Berka  |  Web by SLONline, s.r.o.
All rights reserved.
+ 421 948 109 107
info@82.sk